Regulamin

Niniejszy Regulamin Gabinetu Podologii, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług podologicznych świadczonych w Gabinecie Podologii Katarzyny Kałużyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PODOLOG KOŚCIAN mgr Katarzyna Kałużyńska, ul. Śmigielska 41, 64-000 Kościan (zwany Gabinetem).

Pliki do pobrania